Hoặc bằng:

Danh sách máy chủ

Kết nối

Thử nghiệm phiên bản thiết kỵ theo lối chơi Mu online 

Dự kiến vào ngày : 

08/01/2018

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi trang chủ và fanpage